Príspevky

O slobode a strachu v čase radostnom

Kresťan v spoločnosti a skleníkový efekt

Praktická mystika, liek na egoizmus

Máme pápeža, Františka

Téma týždňa - prestali sme vstupovať

Svedectvo viery v Roku viery

Po 143 dňoch

Pred odchodom

Téma týždňa - iba ten, kto je iný