Príspevky

Hľa(dá sa) človek - muž/žena zmierenia

Poslední prvými a prví poslednými