ŠTRNÁSŤ požehnaných rokov


Je 7+7 rovnaké ako 2x7? Áno, obe operácie dávajú výsledok 14. Rozdiel je v tom, že pri sčítaní dvoch rovnakých čísel dostaneme výsledok, ktorý je dvojnásobkom tohto čísla. Ale to je len na odľahčenie. Teraz totiž nejde o matematiku, ale o Božie požehnanie.

Dnes (27.6.2023) je 14 rokov, čo som bol vysvätený za kňaza. Mons. Robert Bezák CSsR, vtedajší trnavský arcibiskup ma vysvätil v rodnej farnosti za kňaza. (Zo 7 sviatostí som 5 prijal v našom farskom kostole - krst, 1.spoveď, 1.sv.prijímanie, birmovanie, kňazstvo) Doteraz som vďačný mojej rodine, františkánom, rodákom a všetkým blízkym (zoznam by bol veľmi dlhý) za dar, ktorý som prijal.

Som vďačný za každý jeden deň. Vďaka týmto krokom som pocítil, ako ma Boh vedie a požehnáva. Pri uvedomení toho čísla 14 som si spomenul na faraónov sen o 7 tučných kravách a 7 vychudnutých. (Genezis, kap. 41) U mňa cítim, že išli za sebou 2x 7 požehnaných rokov. V ani jednom som necítil, žeby som bol na zlej ceste, alebo žeby sa o mňa Boh nestaral. A snáď som aj ja svoju službu nezanedbal a pomáhal som ľudom kráčať za Ním.

Keď som 22.9.2007 skladal večné sľuby, tak som si vybral na oznámenie motto z Izaiáša:  „Neboj sa, veď som ťa vykúpil. Zavolal som ťa po mene, ty si môj. Keď budeš prechádzať cez vody, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa. Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň ťa nespáli. Veď ja som Hospodin, tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj spasiteľ." (Iz 43, 1-3) A tak som to stále cítil.

Dnes (12. týždeň "cez rok" - utorok) na sv. omši bolo čítanie o Abrahámovi a jeho ceste s Lótom. ... "Keď pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo; keď si vyvolíš pravú stranu, ja sa poberiem na ľavú." ... (Gn 13, 2. 5-18)  Abrahám neriešil kam pôjde. On si bol vedomý, že Boh ho bude požehnávať kdekoľvek pre svoju vernosť (Boh je verný svojmu slovu) slovu, ktoré mu dal. Je jedno kam pôjdeme. Dokonca v Evanjeliu Ježiš hovorí: "Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“ (Mt 7, 6. 12-14) Často môj život prechádzal náročnými cestami, rozhodnutiami a mojimi pádmi a hriechmi. Nikdy som však necítil, že je to chyba Božieho prísľubu. Skôr naopak, veril som, že cez vieru v Neho sa dokážem posunúť k novým veciam a naplneniam prisľúbení, ktoré mi Boh dáva.

Som rád, že i deň v ktorý som bol vysvätený je dňom Panny Márie. Každoročne si 27.6. uctievame Pannu Máriu, Matku ustavičnej pomoci. Dva krát 7 požehnaných rokov to dokazuje i v mojom živote. Prajem všetkým vám čitateľom týchto riadkov vedomie Božej prítomnosti vo vašom živote. Boh chce byť nielen s nami, ale i v nás. Nebojme sa ho vpustiť.

On nás povedie i naďalej. Tak za to prosím pri každej sv. omši: "Pane Ježišu Kriste, Syn Boha živého, ty si z vôle Otca a za spoluúčinkovania Ducha Svätého svojou smrťou oživil svet. Skrze svoje presväté Telo a Krv osloboď ma od všetkých mojich neprávostí a od každého zla. Daj, aby som sa vždy pridržiaval tvojich prikázaní, a nikdy nedopusť, aby som sa odlúčil od teba." (Rímsky misál, Obrad prijímania - tiché modlitby kňaza

Komentáre

Majka napísal(a)…
Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že máme medzi sebou kňaza,
Tvojho služobníka a správcu Božich tajomstiev.
Prosíme Ťa, daj mu vernosť' a vytrvalost' v tejto svätej službe
a nám daj živú vieru, aby sme v ňom videli Tvojho posla a správcu Božích tajomstiev.
Daj mu ducha múdrosti a rady,
daj mu úprimnost' otcovskej lásky
a nám dar úcty a oddanosti,
aby sme s vierou počúvali jeho slová
a s radosťou sa zhromažďovali okolo tvojho oltára,
na ktorom on koná sväté tajomstvá.
Daj nám i jemu trpezlivosť a vzájomné porozumenie.
Daj mu zdravie a silu pre jeho zodpovednú službu.
Naplň ho duchom horlivosti a svätosti,
aby bol našim dobrým pastierom
a aby nás priviedol do neba. Amen
kamila mrázová napísal(a)…
Mily Otec Felix,Práve som prišla domov a tak Ti píšem. Začali sa prázdniny a som rada že moja prechádzka do prírody mi dodala veľa energie a síl. Slová ktoré som počúvala mi dodali odvahu a naplnili ma Božím pokojom.Prajem Ti na ceste putovania nielen po Česku a Slovensku veľa síl a nech Ťa sprevádza náš Pán. S pozdravom Kamila z Brezovej pod Bradlom....PS : ešte som si spomenula že je dobré okrem bylinkových čajov si dať občas Magnézium :)