Príspevky

Kresťan v spoločnosti a skleníkový efekt

Praktická mystika, liek na egoizmus