Nebojte sa ... je čas postaviť sa

 Dnes som si našiel trochu viac času sledovať Svetové dni mládeže v Lisabone. Dopoludnia som sledoval priamy prenos zo záverečnej sv. omše. (TV NOE) Pápež krásne povzbudil (a nielen pri tejto sv. omši) mladých k tomu aby sa stali nositeľmi svetla Kristovej lásky. Nemusia to byť reflektory pozornosti (ako v prípade influencerov nasvietených reflektormi), ale svetlo viery a nádeje, ktorú nám dáva Kristus na hore Premenenia. Tiež mladých, ale i nás všetkých povzbudil načúvať Ježišovmu hlasu, ktorý nás posiela a dôveruje nám a dodáva nám nádej. Tá nádej sa má prejaviť i tým, že sa nemáme báť. Nebojte sa! - zaznelo viac krát. Pápež vie, čo trápi súčasného človeka. Je to strach "čo bude". 

Bolo silné sledovať tohto 86 ročného starca ako je nadšený z mladých a ako sa im dokáže prihovoriť. Ukazuje im svet v ktorom sa dá snívať a nielen to. Ukazuje im svet v ktorom môžu oni, mladí, napĺňať svoje sny o priateľstvách a porozumení. Tak ako to ukázali počas týchto dvoch týždňov v Lisabone a celom Portugalsku.

Viac ako 1.500.000 mladých ľudí z celého sveta sa mohli deliť o svoj čas, talenty, skúsenosti. Dávali a čerpali. Mnohí na to vynaložili veľa času, mnohí finančné prostriedky. Mnohí prekročili nielen hranice svojej krajiny, ale aj hranice svojho pohodlia. "City of Joy" bolo miesto, kde sa rozdalo veľa radosti. Okrem toho sa urobilo veľa v sociálnej (bezbariérovosť pre rôzne obmedzených ľudí, veľa dobrovoľníckej práce <25.000 dobrovoľníkov>), spoločenskej (stretlo sa viac ako 50 národov), medzináboženskej (boli aj medzináboženské a ekumenické stretnutia) ale i ekologickej (vysadilo sa viac ako 1000 stromov) oblasti.

A naše média spokojne spinkajú. (Prajem im "Dobrú noc") Slovenská televízia (Česká televízia si vyslúžila kritiku za neobjektívnu reportáž. Ale zaslúži si veľkú pochvalu za to, že vysiala v nedeľu priamy prenos zo sv. omše - veď tam bolo viac ako 3000 českej a moravskej mládeže.) v nedeľu dopoludnia úplne odignorovala túto celosvetovú udalosť. Akože naozaj neviem či vo svete bývajú podujatia tohto viac ako miliónového rozsahu, ktoré zo seba vyžarujú toľko dobra a nádeje. Taktiež chcem zdôrazniť, že organizátori nemusia riešiť násilnosti a nepokoje ako je to pri masových demonštráciách, pretože toto bola "demonštrácia" dobra a radosti. Taktiež média prehliadajú skutočnosť, že je tam prítomných na tisíce účastníkov z našej krajiny (Detí našich rodín, ktorí by radi tiež videli ako sa majú ich deti. A radi by videli, že ich deti dokážu konať skvelé veci i v "cudzom" svete). Taktiež medzi hlavnými umelcami vystupovali zástupcovia slovenskej mládeže s vysoko hodnotným a hodnotením vystúpením. Ale zlodej či vrah v médiách priestor dostane.

Pýtam sa, kde sme sa to dostali s naším vnímaním dobra, krásy a duchovných (a nemusí sa hneď jednať o náboženské) hodnôt. Naozaj potrebujeme byť tak sýtení zlom o ktorom stále počujeme v každodenných správach? Nechcem, aby tento môj príspevok zostal ako horký kúsok v našich ústach, to nie. Chcem, aby sme si uvedomili to k čomu nás pozýva pápež František - Nebojte sa! Nebojme sa žiadať od seba viac. Nebojme sa od iných žiadať viac. Nebojme sa uskutočňovať sny o miery a pokoji. Nebojme sa žiadať dobro v našom okolí. Nebojme sa šíriť dobro a radosť. Nebojme sa obzrieť okolo seba a vidieť toho, čo spadol aby sme pozdvihli. Nebojme sa vidieť vo svete dobro. Nebojme sa urobiť aj malé veci k tomu, aby sme vedeli stavať mosty vo vzťahoch. Nedovoľme, aby dobro bolo prehliadané len preto, že sme kresťania. Nedovoľme, aby sa slovo "kresťan" a "katolík" stalo synonymom niečoho zlého čo ohrozuje tento svet. Naopak! Buďme svetlom a dovoľme vstávať tým, ktorí spadli. Nebojme sa generačných "priepastí". Veď 86 ročný pápež je rešpektovaný i u mladých, ktorí majú menej ako 20 rokov.  NEBOJME SA! Vykročme.

Svetové dni mládeže a nielen tie v Lisabone si zaslúžia pozornosť a veľké ĎAKUJEM (to hovorím i ako účastník SDM v Madride 2011) pretože rozsievajú veľa, veľa DOBRA.


Komentáre